Guanyadors del sorteig

Moltes gràcies a tothom!

BASES PER AL SORTEIG DE REGALS MATARÓ CAMINA PER L’ALZHEIMER 2022.

 1. Mataró Camina: l’entitat Mataro Camina és la responsable del sorteig dels regals rebuts, entre patrocinadors, Proveïdors i col·laboradors de la caminada. Amb aquesta finalitat Mataró Camina organitza aquest concurs fotogràfic Mataró Camina 2022.

 

 1. Mecànica de presentació: La presentació per entrar dins el sorteig dels regals, serà lliure i oberta a tots els participants.

 

 1. Àmbit de participació: La participació està dirigida a tots els caminats del XV MATARO CAMINA 2022, usuaris d’Instagram.

 

 1. Període de presentació: el període de presentació, per pujar-les, serà de les 8:00 del mateix dia de la caminada fins a les 23:59 hores del 7è dia després de la caminada.

 

 1. Els caminants interessats a participar, hauran d’enviar les seves fotos a través d’ Instagram, pujant-les als seus perfils personals un màxim de tres fotografies realitzades durant la XV Mataró CAMINA PER L’ALZHEIMER 2022, entre la data i horari establert d’aquest document i etiquetar-la amb el hashtag #caminaalzheimer22

 

 1. Els guanyadors. Totes les fotografies rebudes entraran directament en un sorteig efectuat per l’organització de la XV Mataró Camina en la qual es sortejaran tots els regals rebuts d’entre les diferents donacions rebudes.

El noms serà anunciat dins de la primera quinzena del mes d’octubre.

 

 1. Les imatges poden ser de qualsevol tipus mentre hi hagin estat fetes i enviades durant els horaris establerts. L’únic tema serà els caminants dins de l’àmbit de la caminada i els diferents itineraris, abans, durant o després de la mateixa. S’acceptaran tant paisatges amb persones, com grups de persones caminant, o com “selfies” que estiguin uniformats amb la peça oficial de la caminada.

 

 1. Les fotografies no hauran de menysprear l’organització ni tampoc als participants, ni a cap altra persona o entitat, ni emetre missatges contraris amb la bona fe associada a aquest.

No es tindran en compte les fotos grolleres, amb insults i / o amenaces.

Les fotografies no hauran de vulnerar o danyar la sensibilitat de les persones per representar i / o incitar a conductes de caràcter violent, sexual, discriminatori, antireligiós, socialment  incorrecte, o inapropiades.

 

 1. L’organització no considera vàlides, aquelles publicacions que no utilitzin correctament el hashtag #caminaalzheimer22 quan hagin estat publicades a Instagram

 

 1. Els participants només tindrà dret a una única inscripció encara que hagin enviat diferents fotografies pels diferents mitjans.

 

 1. Quedaran exclosos d’entrar en el sorteig, tots els membres de junta de la entitat organitzadora MATARO CAMINA.

 

 1. L’Associació MATARO CAMINA es reserva el dret a compartir les imatges etiquetades amb el hashtag #caminaalzheimer21 en totes les seves xarxes socials i fins i tot modificar-les afegint marques d’aigua, logotips i / o qualsevol altre element estètic.

MATARO CAMINA es reserva el dret a no tenir en compte, descartar o desqualificar qualsevol post publicat per algun o alguns usuaris, que participin en el concurs #caminaalzheimer22 i segons el parer de l’organització, no compleixi els requisits aquí especificats o qualsevol altre recollit en les presents bases, i que fos contrari a l’objecte d’aquest sorteig o l’ordre públic, a la legislació aplicable i / o les normes establertes per l’associació MATARO CAMINA i que haguessin estat comunicades prèviament, així com aquell comportament que pugui resultar lesiu per a la imatge de la Caminada o per qualsevol dels seus participants. 

 

 1. Premis: La quantitat total dels premis dependrà dels obtinguts lliurats desinteressadament, per a tal fi, entre els diferents Patrocinadors, Col·laboradors i proveïdors del XV Mataró CAMINA PER L’ALZHEIMER 2022.

 

 1. Identificació: La identitat dels guanyadors s’acreditarà exclusivament per mitjà de documents oficials, (DNI., Passaport o un altre document oficial d’identificació).

 

 1. Acceptació de les bases: la mera participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases.

 

 

MATARO CAMINA 2022