Sorteig de regals Mataró Camina per l’Alzheimer 2023

RESULTAT DEL SORTEIG DE L’ENVIAMENT DE FOTOGRAFIES

El passat dimecres 11 d’octubre es va celebrar el sorteig entre els i les participants a la XVI Mataró Camina per l’Alzheimer que ens van enviar les seves fotografies.

El sorteig es va dur a terme utilitzant l’aplicatiu “Sortea2”, tal com podeu comprovar en el següent video:

El resultat del sorteig el podeu consultar en les imatges següents:

A partir del divendres 13 d’octubre ens posarem en contacte amb les persones premiades per tal de fer el lliurament del premi corresponent.

Alguns dels premiats!

Mataró Camina: l’entitat Mataro Camina és la responsable del sorteig dels regals rebuts, entre patrocinadors, Proveïdors i col·laboradors de la caminada. Amb aquesta finalitat Mataró Camina organitza aquest concurs fotogràfic Mataró Camina 2023.

Mecànica de presentació

La presentació per entrar dins el sorteig dels regals, serà lliure i oberta a tots els participants.

Àmbit de participació

La participació està dirigida a tots els caminats del XVI MATARÓ CAMINA 2023, usuaris d’Instagram.

Període de presentació

El període de presentació, per pujar-les, serà de les 8:00 del mateix dia de la caminada fins a les 23:59 hores del setè dia després de la caminada, es a dir fins el 7 d’octubre de 2023.

Els caminants interessats a participar, hauran d’enviar les seves fotos a través d’ Instagram, pujant-les als seus perfils personals un màxim de tres fotografies realitzades durant la XVI Mataró CAMINA PER L’ALZHEIMER 2023, entre la data i horari establert d’aquest document i etiquetar-la amb el hashtag #caminaalzheimer23

Els guanyadors

Totes les fotografies rebudes entraran directament en un sorteig efectuat per l’organització de la XV Mataró Camina en la qual es sortejaran tots els regals rebuts d’entre les diferents donacions rebudes.

El noms seràn anunciats dins de la setmana del 9 al 15 d’octubre de 2023.

Les imatges poden ser de qualsevol tipus mentre hi hagin estat fetes i enviades durant els horaris establerts. L’únic tema serà els caminants dins de l’àmbit de la caminada i els diferents itineraris, abans, durant o després de la mateixa. S’acceptaran tant paisatges amb persones, com grups de persones caminant, o com “selfies” que estiguin uniformats amb la peça oficial de la caminada.

Les fotografies no hauran de menysprear l’organització ni tampoc als participants, ni a cap altra persona o entitat, ni emetre missatges contraris amb la bona fe associada a aquest.

No es tindran en compte les fotos grolleres, amb insults i / o amenaces.

Les fotografies no hauran de vulnerar o danyar la sensibilitat de les persones per representar i / o incitar a conductes de caràcter violent, sexual, discriminatori, antireligiós, socialment incorrecte, o inapropiades.

L’organització no considera vàlides, aquelles publicacions que no utilitzin correctament el hashtag #caminaalzheimer23 quan hagin estat publicades a Instagram

Els participants només tindrà dret a una única inscripció encara que hagin enviat diferents fotografies pels diferents mitjans.

Quedaran exclosos d’entrar en el sorteig, tots els membres de junta de la entitat organitzadora MATARO CAMINA.

L’Associació MATARO CAMINA es reserva el dret a compartir les imatges etiquetades amb el hashtag #caminaalzheimer23 en totes les seves xarxes socials i fins i tot modificar-les afegint marques d’aigua, logotips i / o qualsevol altre element estètic.

MATARÓ CAMINA es reserva el dret a no tenir en compte, descartar o desqualificar qualsevol post publicat per algun o alguns usuaris, que participin en el concurs #caminaalzheimer23 i segons el parer de l’organització, no compleixi els requisits aquí especificats o qualsevol altre recollit en les presents bases, i que fos contrari a l’objecte d’aquest sorteig o l’ordre públic, a la legislació aplicable i / o les normes establertes per l’associació MATARÓ CAMINA i que haguessin estat comunicades prèviament, així com aquell comportament que pugui resultar lesiu per a la imatge de la Caminada o per qualsevol dels seus participants.

Premis

La quantitat total dels premis dependrà dels obtinguts lliurats desinteressadament, per a tal fi, entre els diferents Patrocinadors, Col·laboradors i proveïdors del XVI Mataró CAMINA PER L’ALZHEIMER 2023.

Moltes gràcies per la vostra participació!!