Avís Legal

En cumpliment del que preveu l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, manifestem totes les dades d’identificació del titular del domini web de www.matarocamina.cat requerides en l’apartat d’Avís Legal del lloc web:

 

INFORMACIÓ GENERAL

Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb les següents dades:

  • Denominació social: ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA
  • NIF: G67170928
  • Domicili social: C/ SANT PELEGRÍ 3, 1r, 08301, MATARÓ, BARCELONA, ESPANYA
  • Contacte:

 

OBJECTE

Portal web informatiu i divulgatiu de l’Associació Mataró Camina i les seves activitats, tanmateix l’usuari pot donar suport via web en forma de donatiu o fen-tse voluntari. La utilització d’aquest Lloc Web atribueix al navegant la condició d’Usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions a la versió publicada en el moment en que s’accedeixi a aquest. Per això, l’Associació Mataró Camina recomana a l’Usuari llegir aquest avís legal, així com altra informació d’aquest tipus (que pot ser localitzada al peu de pagina) si escau, cada vegada que accedeixi al Lloc Web. L’Associació Mataró Camina podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i / o configuració del lloc web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i / o condicions particulars requerides per a la utilització d’aquests.

 

 

SOBRE EL LLOC WEB I LA RESPONSABILITAT DEL PRESTADOR

L’Associació Mataró Camina s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, www.matarocamina.cat, o qualssevol altres dependents d’aquest, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la organització. Aquest lloc web pretén reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. No obstant això, algunes dades o informacions que contenen les pàgines poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d’errors, pel que no es pot garantir que el servei no quedi interromput temporalment o es vegi afectat de qualsevol altra forma per tals problemes tècnics. L’Associació Mataró Camina no assumeix cap responsabilitat respecte d’aquests errors o errors tècnics que es presentin resultat de la consulta de les pàgines de www.matarocamina.cat o d’aquelles altres externes objecte de reexpedició de la pàgina principal.

Qualsevol informació anunciada per l’Associació Mataró Camina al seu lloc web, haurà de ser en tot cas confirmada davant la pròpia Associació Mataró Camina mitjançant qualsevol de les maneres de contacte, per tal de garantir en tot cas la major certesa de la veracitat de tot els exposat en el site.

En cas que en els llocs web propietat de l’Associació Mataró Camina puguin albergar banners que permetin a l’usuari l’accés a pàgines web o enllaços propietat de tercers. En aquest cas l’Associació Mataró Camina no es fa responsable dels continguts que en ella poguessin trobar-se allotjats i procedint a retirar-los en el cas que algun usuari li comuniqui algun tipus de contingut il·lícit, un cop l’empresa ho hagi comprovat.

En qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a l’Usuari, l’Associació Mataró Camina, podrà dur a terme la suspensió temporal de serveis a la seva pàgina web per problemes tècnics o causes de força major.

 

PROPIETAT INTELECTUAL

El contingut del lloc web és una obra original i protegida pel Dret de Propietat Intel·lectual amb tots els drets reservats per l’Associació Mataró Camina, no permetent la reproducció ni transmissió en cap forma, ni per cap mitjà de part o de tot el contingut del material d’aquest lloc web, incloent sense ser limitatiu, text, gràfics, codi de disseny, sense prèvia autorització de l’autor. En cap moment podrà ser objecte de còpia, modificació o descompilació del codi font mitjançant enginyeria inversa o qualsevol altra tècnica a l’efecte.

Els logotips aliens a l’Associació Mataró Camina que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent en tot cas ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguessin donar-se respecte a ells. La col·locació dels mateixos en el lloc web de l’Associació Mataró Camina, ha estat en tot cas, prèvia comunicació i acceptació per part dels mateixos.

El disseny del lloc web és propietat de l’Associació Mataró Camina des de la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, per tant, serà necessària l’autorització expressa i per escrit de l’Associació Mataró Camina seva reproducció parcial o total , així com per a l’explotació, distribució i comercialització en general.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Continguts d’aquest lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: matarocaminaperalzheimer@gmail.com

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web dewww.matarocamina.cat o qualsevol dels que en depengui, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de del present lloc web, els Jutjats i Tribunals d’Alacant Capital (Espanya) ia la seva cas, els tribunals arbitrals de consum o semblants als que es troba adherida l’Associació Mataró Camina en el moment de produir-se la controvèrsia. Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu electrònic a l’adreça: matarocaminaperalzheimer@gmail.com

 

 

 

L’ús del web www.matarocamina.cat propietat de l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA implica l’acceptació de l’esmentat anteriorment i el coneixement i acceptació de les següents condicions:

 

1. ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial reflectits en el site www.matarocamina.cat, així com de tots els elements continguts en el mateix. L’usuari es compromet a respectar aquests drets.

2. La utilització o la publicació, parcial o total, amb fins comercials, de qualsevol contingut del web www.matarocamina.cat està estrictament prohibida sense autorització prèvia a l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA. Està prohibit, de la mateixa manera, modificar o suprimir material o continguts, els drets es reserven a l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA

3. Els encarregats de llocs web que creuen enllaços amb el web de l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA, www.matarocamina.cat, han d’informar a l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA per escrit al domicili social indicat en la identificació del titular del lloc web d’aquest avís legal. Aquestes connexions no implicarà cap tipus d’associació o participació amb les entitats connectades. L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA es reserva el dret a denegar aquest accés en qualsevol moment. En el cas que qualsevol usuari del web www.matarocamina.cat entén que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d’un tercer, es prega que ho comuniquin per escrit al domicili social indicat en la identificació del titular del lloc web d’aquest avís legal.

4. L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA no serà responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats de la manca de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions específiques en les condicions establertes en el mateix. El visitant respondrà dels danys i perjudicis que pogués ocasionar al web dewww.matarocamina.cat.
Serà d’aplicació la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.